Phôi chai + bình

Mã :

Thỏa thuận

Bình có quai 15L

Mã : 0070

Thỏa thuận

Bình 2 gallon

Mã : 0020

Thỏa thuận

Bình 5 gallon cổ nhỏ

Mã : 0051

Thỏa thuận

Chai 1500ml

Mã :

Thỏa thuận

Chai 1000ml

Mã :

Thỏa thuận

Chai 500ml cổ 30

Mã :

Thỏa thuận

Chai vuông HN

Mã :

Thỏa thuận

Bình học sinh 900ml

Mã : ns9008

12,000 VND

15,000 VND

20%

Chai 350ml cổ 30

Mã :

Thỏa thuận

Bình 5 gallon cổ to

Mã : ns9008

Thỏa thuận