Can 3L

Mã : 0303

Thỏa thuận

Can 2L

Mã : 0302

Thỏa thuận

Can 30L

Mã : 0330

Thỏa thuận

Can 10L

Mã : 0310

Thỏa thuận

Can 5L

Mã : 0305

Thỏa thuận

Can nhựa 20l (0.68kg)

Mã : ns9008

40,000 VND

55,000 VND

27%

Can xả 2L

Mã : ns9008

Thỏa thuận

Phôi chai + bình

Mã :

Thỏa thuận

Bình có quai 15L

Mã : 0070

Thỏa thuận

Bình 2 gallon

Mã : 0020

Thỏa thuận

Bình 5 gallon cổ nhỏ

Mã : 0051

Thỏa thuận

Chai 1500ml

Mã :

Thỏa thuận

Chai 1000ml

Mã :

Thỏa thuận

Chai 500ml cổ 30

Mã :

Thỏa thuận

Chai vuông HN

Mã :

Thỏa thuận

Bình học sinh 900ml

Mã : ns9008

12,000 VND

15,000 VND

20%

Chai 350ml cổ 30

Mã :

Thỏa thuận

keo tròn 10kg

Mã : 1079

17,200 VND

Keo tròn 7kg

Mã : 1077

14,600 VND

Keo tròn 5kg

Mã : 1075

9,750 VND

keo tròn 3.5kg

Mã : 1055

7,500 VND

Keo vuông 2kg

Mã : 1090

6,600 VND

Keo vuông 1,6kg

Mã : 1084

6,000 VND

Keo bầu ngô

Mã :

Thỏa thuận

Keo Milô

Mã : 1022

1,850 VND

Keo nhựa, lọ nhựa 1kg

Mã : ns9008

4,000 VND

4,200 VND

5%
Xem thêm

Tin tức & sự kiện

nhựa việt nhật
0969 123 238