THÙNG CHỮ NHẬT ĐẠI 5373

Mã :

Nhà sản xuất :

Kích thước : 68.2 *52 *36.8

Giá : Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Thùng chữ nhật bé 5370 – kích thước 40.5 *30.5 *23.5

Thùng chữ nhật trung 5371 – kích thước 52.2 *37 *27.8

Thùng chữ nhật to 5372 – kích thước 62.2 *45.5 *32.5

Thùng chữ nhật đại 5373- kích thước 68.2 *52 *36.8

 

Sản phẩm liên quan

nhựa việt nhật
0969 123 238